• T: 517 830 517
  • M: t.majcher@conceptgroup.pl
  • A: Piekary Śląskie, Śląskie, Polska

Oferta - Conceptgroup: mgr inż. arch. Tomasz Majcher

W swojej ofercie jesteśmy w stanie zaproponować projekt wnętrza dopasowany do potrzeb klienta. Prace nad projektem wnętrza składają się z 5 etapów. Szczegółowy projekt każdego etapu znajduje się poniżej. Projektujemy zarówno wnętrza prywatne jak i komercyjne.

Etap I

Projekt koncepcyjny 2d – omówienie założeń, inwentaryzacja, projekt koncepcyjny w formie kilku wersji płaskiego rzutu z ustawieniem wypsażenia, ściankami, punktami hydraulicznymi.

Etap II

Projekt koncepcyjny 3d – wykonany na wybranej koncepjci 2d, po omówieniu założeń z klietnem przygotowywane są wizualizacje pomieszczeń. Wizualizacje poprawiana są aż do momentu naniesienia wszystkich uwag klienta

Etap III

Projekt szczegółowy – jest kontynuacją projektu z etapu II – klientowi dostarczane jest zestawienie wyposażenia z konkretnymi produktami i miejscami gdzie można je zakupić. Do projektu wykonywane są także wszelkie rysunki szczegółowe konieczne do wykonania projektu: ustawienia wyposażenia, podłóg, sufitów, oświetlenia, sterowania oświetleniem elektryki, hydrauliki, rozwinięcia ścian z kolorystyką i materiałami, rysunki szczegółowe łazienki, rysunki wytycznych mebli na zamówienie.

Etap IV

Nadzór autorski Jeśli jest takie życzenie projektant kontroluje prace ekipy, sprawdzając czy wykonywane są zgodnie z dostarczonym projektem wnętrza. Architekt nie ponosi odpowiedzialności za brak kompetencji wykonawcy, terminowość jak i jakość prac wykonywanych przez firmy budowlane.

Etap V

Stylizacja Gdy projekt jest gotowy istnieje możliwość wykonania projektu stylizacji – dobrania detali o dodatków, które zwieńczą cały projekt.

Dodatkowe możliwości

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie dodatkowo zaproponować osobiste wizyty w sklepach a także jeśli klient nie dysponuje kontaktami do zaufanych wykonawców (firmy budowlane, meble na zamówienie, specjaliści audio, wykonawcy kominków, wykonawcy schodów itp.)przekazać kontakty do sprawdzonych wykonawców, którzy pracowali przy naszych wcześniejszych inwestycjach.